Skip to main content

 Declarație de consimțământ

Îmi dau consimțământul să fiu indus/ă în hipnoză regresivă de Calogero Grifasi, sau de un operator de hipnoză din echipa Team Grifasi. Sunt de acord că hipnoza regresivă ezoterică, practicată de Calogero Grifasi sau de un operator de hipnoză din echipa Team Grifasi, este o formă de meditație profundă ghidată, care folosește la introspecții spirituale și nu este sub nici o formă un tratament psihologic, psihanalitic, psihiatric sau de natură medicală, drept pentru care recunosc că hipnoza regresivă ezoterică nu este o terapie medicală și nu înlocuiește nici un fel de tratament medical.

Am luat la cunoștință faptul că, Calogero Grifasi și operatorii de hipnoză din echipa Team Grifasi, nu sunt medici, nu dau nici un diagnostic medical și nici nu prescriu medicamente sau sfaturi medicale.

Am fost informat de faptul că rezultatul final al unei sesiuni de hipnoză este corelat cu obținerea unei stări de spirit și a unui stadiu mental optim și de calitate care imi vor permite să gândesc și să acționez într-un mod constructiv, și de asemenea, să gestionez cu mai multă determinare orice aspect din viața mea personală, sentimentală, familiară, profesională etc.

Sunt conștient/ă că sesiunea de hipnoză regresivă  este doar un instrument de meditație ghidată, care îmi permite să obțin informații ce pot și trebuie să fie utilizate în privința mea, pentru a ajunge la nivelul de conștiință adecvat, pentru a înțelege deplin situația mea spirituală. 

Aceaste informații por fi extrase din propriul meu stadiu hipnotic sau din stadiul hipnotic a unei terțe persoane pusă în prealabil în hipnoză cu acest scop, în cazul în care susceptibilitatea mea hipnotică nu este suficientă sau din orice alte motive care nu-mi permit să o fac într-o siguranță completă.

Având în vedere cele mai sus prezentate, disociez a Calogero Grifasi și eventualii săi colaboratori de orice rezultat așteptat și nu obținut, sau realizat într-o formă parțială. 

Am luat la cunoștință că rezultatul unei sesiuni de hipnoză poate să se metabolizeze într-o perioadă nedeterminată de timp, deoarece este exclusiv relaționat cu persoana în cauză și situația sa personală. Am luat la cunoștință că rezultatele se pot manifesta și evoluționa în timp, variind de la zile, săptămâni, până la luni. Am fost informat că hipnoza este un predecesor al unui proces care se poate extinde în viitorul persoanei interesate. 

Sunt conștient/ă că pot să obțin doar rezultate parțiale sau inclusiv să nu le obțin deloc, dacă partea mea subliminală poate să nu fie încă pregatită pentru schimbarea spre care este condusă. Hipnoza este întotdeauna o intenție de pornire a unui proces de explorare spirituală, dar timpul ales pentru efectuarea sesiunii ar putea fi nu tocmai cel mai adecvat.

Am luat la cunoștință că pot da puncte de referință legate de problemele mele particulare pentru a le soluționa și că acestea pot să nu aibă legătură cu scopurile sesiunii în sine.

Am luat la cunoștință că fiecare punct de referință este conectat la cauza ezoterică principală și că nu este necesară analizarea tuturor punctelor date pentru a soluționa situația expusă. În plus, știu că, Calogero Grifasi sau oricare operator de hipnoză din echipa Team Grifasi, pot să realizeze sesiunea de hipnoză regresivă și în lipsa acestor puncte de referință, dacă este util, pentru a se ajunge la cauza ezoterică într-un mod mai rapid, astfel.

Sunt conștient/ă că munca care se realizează este de natură spirituală iar expunerea problemelor fizice servesc, menționez din nou, pentru găsirea eventualelor cauze ezoterice. Știu că, atât Calogero Grifasi cât și operatorii de hipnoză din echipa Team Grifasi, nu sunt medici, fapt pentru care nu mă pot aștepta la vindecări fizice. 

Am luat la cunoștință că sesiunea de hipnoză se va face prin intermediul internetului, cu dispozitivele adecvate pentru a menține fără probleme apeluri video telefonice în grup.

Am luat la cunoștință faptul că dacă nu mă prezint în ziua și ora stabilită pentru sesiune, indiferent care ar fi cauza absenței mele, pierd dreptul de a o recupera, având posibilitatea de o prelua doar făcând o nouă rezervă de sesiune, cu o nouă plată și în funcție de disponibilitatea lui Calogero Grigasi.

Am luat la cunoștință de faptul că locurile disponibile pentru curs sunt limitate, în comparație cu numărul de solicitări care ajung la Calogero Grifasi sau la orice operator de hipnoză din echipa Team Grifasi și prin urmare, sunt conștient/ă că o absență imprevizibilă determină o pierdere economică și anulează în același timp posibilitatea de asistare la curs a altor candidați care sunt încă în lista de așteptare sau în situații de urgență. 

De aceea, consider că este responsabilitatea mea primordială să calculez fusurile orare și să ajustez timpul și orele de curs cum este necesar și corect. De asemenea, îmi asum responsabilitatea de a-mi asigura condiţii de calitate optime al harware-ului şi al software-ului care se vor folosi în timpul cursului, precum şi a calităţii conexiunii la internet optime, pentru a permite efectuarea apelurilor video fără probleme tehnice. De asemenea, sunt reponsabil de asigurarea locului de conectare la internet, ca acesta să fie izolat de sunete şi intervenţii neprevăzute.

Declar că toate informațiile care le voi furniza lui Calogero Grifasi sau oricărui operator de hipnoză din echipa Team Grifasi, sunt adevărate. De asemenea, recunosc și îmi asum răspunderea consecințelor, privind faptul că orice informație falsă sau incorectă poate înrăutăți procesul prin alterarea co-creațiilor din ambientul hipnotic.

Am luat la cunoștință faptul că pot avea posibilitatea de a face publică pe internet sesiunea mea, cu sau fără alterări de audio sau de video, în funcție de permisul meu.

Pentru rezolvarea eventualelor controversii se vor aplica legile spaniole în Tribunalele din Madrid.

Prin utilizarea serviciilor dvs accept tratamentul datelor mele personale în conformitate cu legea aplicabilă și a dispozițiilor din regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European, care respectă tratamentul de date personale și libera circulație a acestora, și prin care se derogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!