Skip to main content

 PRIVATUMO POLITIKA IR SUTARTIES SĄLYGOS

- Aš vienareikšmiškai išreiškiu savo norą, kad Calogero Grifasi arba Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius man pravestų regresinės hipnozės seansą.

- Aš esu apie tai informuotas/informuota ir žinau, kad ezoterinė regresinė hipnozė, kurią praktikuoja Calogero Grifasi arba Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius – tai viena iš gilių vedamos meditacijos formų, kuri yra skirta vidinei dvasinei savityrai ir neturi nieko bendro su psichologiniu, psichoanalitiniu, psichiatriniu ar medicininiu gydymais, ir aš esu informuotas/informuota apie tai, kad ezoterinė regresinė hipnozė nėra medicinos gydomoji terapija ir ji neatstoja ir nepakeičia jokio medicininio gydymo.

- Aš esu apie tai informuotas/informuota, kad nei Calogero Grifasi, nei Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius – nėra gydytojas, kad jis neatlieka jokios medicininės diagnostikos, neskiria jokių vaistų ir nenustato jokių medicinos diagnozių bei išvadų ir neatlieka jokios kitos gydomosios medicininės veiklos.   

- Aš visiškai suvokiu tą faktą, kad galutinį regresinės hipnozės seanso rezultatą sudaro geresnės psichinės ir mentalinės būsenos pasiekimas, kas gali man padėti konstruktyviai mąstyti ir veikti, o tai reiškia - efektyviau valdyti bet kuriuos mano asmeninio gyvenimo, mano tarpusavio santykių su žmonėmis, mano profesinės srities ir pan., aspektus.

- Aš taip pat visiškai suvokiu tai, kad regresinės hipnozės seansas yra tik vedamos meditacijos instrumentas, kuris leidžia man gauti informaciją - kurią aš galėsiu panaudoti man būtino sąmoningumo lygio, kuris yra reikalingas, kad pilnai suprasčiau mano dvasinę situaciją, - pasiekimui.

- Šią informaciją galima gauti iš manęs, man esant hipnotinėje būsenoje arba per trečią asmenį, tuo tikslu įėjusiam į hipnotinę būseną: tuo atveju, jei aš pats/pati nepajėgiu panirti į tam tikslui pasiekti būtiną būseną, arba dėl kitų priežasčių, trukdančių man tai atlikti ir tuo pačiu metu būti visiškai užtikrintam/užtikrintai dėl visiško saugumo. 

- Atsižvelgęs/atsižvelgusi į visą aukščiau pateiktą informaciją, aš atleidžiu Calogero Grifasi bei Team Grifasi įgaliotą hipnozės operatorių ir jų bendradarbius nuo atsakomybės tuo atveju, jei mano laukiamas ir norimas rezultatas nepasireikš arba bus pasiekti daliniai rezultatai. 

- Aš aiškiai suvokiu, kad regresinės hipnozės seanso rezultatas negali pasireikšti tam tikro nustatyto laikotarpio bėgyje, nes tai priklauso nuo paties žmogaus ir nuo jo situacijos. Aš žinau, kad rezultatas gali pasireikšti ir vystytis kelių dienų, savaičių ar mėnesių bėgyje. Aš žinau, kad hipnozė atitinka tam tikrą procesą, kuris gali prasidėti regresinės hipnozės seansą praėjusio žmogaus ateityje.

- Aš aiškiai suvokiu, kad galiu gauti ne visus rezultatus, kurių siekiau šiuo seansu arba gali net būti taip, kad nebus pasiekta jokių rezultatų, - nes gali būti, kad mano pasąmonė seanso pravedimo momentu galimai yra nepasiruošusi pokyčiams. Hipnozė – tai yra bandymas duoti pradžią mano dvasinės savityros procesui, bet gali būti ir taip, kad seanso pravedimui pasirinkau tam netinkamą laiką.

- Aš aiškiai suvokiu, kad galiu įvardinti savo orientacinius aspektus, susįjusius su mano problemomis, kurias aš norėčiau išspręsti, bet taip pat aš aiškiai suvokiu, kad seanso pravedimui jie nėra būtini. Aš žinau, kad kiekvienas mano orientacinis aspektas susįjęs su pagrindine ezoterine priežastimi ir kad situacijos sprendimui nėra būtina analizuoti kiekvieną iš jų, - dar daugiau – aš žinau, kad Calogero Grifasi arba Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius gali pravesti regresinės hipnozės seansą net nežinodamas mano orientacinių aspektų – nes jie yra reikalingi tik tam, kad būtų galima greičiau prieiti prie pačios problemos ezoterinės priežasties.

- Aš aiškiai suvokiu, kad seanso metu darbas atliekamas dvasinėje erdvėje ir kad fizinių problemų apžiūra būtina tik galimos ezoterinės priežasties lokalizacijai. Aš žinau, kad nei Calogero Grifasi, nei Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius nėra gydytojas, todėl aš negaliu tikėtis fizinio išgijimo. 

- Žinau, kad hipnozės seansas vyksta internetu, tam naudojant prietaisus, skirtus vaizdo skambučiams ir grupinėms vaizdo konferencijoms.

-  Aš žinau, kad jei nustatytą seanso dieną ir valandą dėl bet kokių nors priežasčių neišeisiu į ryšį internete, tokiu atveju aš prarasiu teisę kad seansas man būtų atliktas kitu laiku, - nebent aš atliksiu naują užsakymą ir vėl sumokėsiu už seansą, su sąlyga, kad Calogero Grifasi arba Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius sutiks su nauja mano seanso rezervacija/leis man rezervuoti naują seansą.

- Aš žinau kad, atsižvelgiant į tai, kiek Calogero Grifasi bei Team Grifasi įgaliotas hipnozės operatorius gauna paraiškų dėl seanso atlikimo, - vietų skaičius yra ribotas ir aš suvokiu, kad sutartu laiku mano nenumatytas nebuvimas interneto ryšyje, išskyrus ekonominę žalą, atima galimybę pravesti seansą kitam asmeniui, laukiančiam seanso arba esančiam skubioje situacijoje, - ką būtų buvę galima atlikti man paskirtu laiku, kuriuo aš nepasinaudojau.

- Todėl aš pats/aš pati išsiaiškinsiu laiko juostų skirtumus, pasirūpinsiu turėti seansui būtiną įrangą ir pasirūpinsiu, kad įranga (hardware ir software) gerai veiktų, taip pat aš užtikrinsiu gerą interneto kokybę, kuri yra būtina vaizdo skambučiams, ir taip pat seanso pravedimui aš pasirinksiu vietą, kurioje nesigirdėtų pašalinio triukšmo ir garsų.

- Aš taip pat pareiškiu, kad Calogero Grifasi arba Team Grifasi įgaliotam hipnozės operatoriui pateiksiu tikrą ir teisingą informaciją, nes netikra ar neteisinga informacija, hipnotinėje erdvėje iškraipydama bendro kūrimo procesus, tuo gali pakenkti seansui.   

- Aš aiškiai suvokiu, kad turėsiu galimybę duoti sutikimą internete publikuoti mano seansą, pagal mano norą pakeičiant garsą ir vaizdą (ar jų nekeičiant).

- Galimų teisinių ginčų ir bylinėjimųsi teismuose atveju bus taikoma Ispanijos teisė ir įstatymai, kurie naudojami Madrido miesto teismo instancijose.

This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!